mozdev.org

PolMoz    

zasoby:

The PolMoz Project

Projekt polskiej strony startowej Mozilli 1.0.

Kod źródłowy i nowości CVS

Najprościej oglądać kod źródłowy PolMoz przy użyciu opcji "Pokaż źródło strony", jako że PolMoz jest projektem dokumentacyjnym.
Możesz także:
  • przeglądać źródło przez interfejs CVS->web
  • ściągnąć zawartość serwisu przez CVS - użyj poleceń (hasło: guest):
    cvs -d :pserver:guest@mozdev.org:/cvs login
    cvs -d :pserver:guest@mozdev.org:/cvs co polmoz
    
  • ...ale najwygodniej będzie ściągnąć aktualną paczkę tar.bz2 lub zip.