mozdev.org

PolMoz    

zasoby:

The PolMoz Project

Projekt polskiej strony startowej Mozilli 1.0.

Kod źródłowy i nowości CVS

Najprościej oglądać kod źródłowy PolMoz przy użyciu opcji "Pokaż źródło strony", jako że PolMoz jest projektem dokumentacyjnym.
Możesz także:
  • przeglądać źródło przez interfejs CVS->web
  • ściągnąć zawartość serwisu przez CVS - użyj poleceń (hasło: guest):
    cvs -d :pserver:guest@mozdev.org:/cvs login
    cvs -d :pserver:guest@mozdev.org:/cvs co polmoz
    
  • ...ale najwygodniej będzie ściągnąć aktualną paczkę tar.bz2 lub zip.

Today’s VCS Commits for the PolMoz project

There are no commits for the specified period

The polmoz project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.