Mozilla 1.0: Najczęściej zadawane pytania

1. Pytania ogólne

2. Przeglądarka

3. Poczta i grupy dyskusyjne

4. Kompozytor Stron

5. Książka adresowa

6. ChatZilla IRC

7. Profile użytkownika

8. Zmiana wyglądu Mozilli

9. Jak zaangażować się w tworzenie Mozilli

10. Rozwiązywanie problemów

11. Wsparcie użytkowników końcowych