8. Zmiana wyglądu Mozilli


8.1. Czy można zmieniać schemat wyglądu Mozilli?

Jako że cały interfejs użytkownika Mozilli został zaimplementowany przy użyciu plików tekstowych XUL, Mozilla może wykorzystywać różne schematy wyglądu (inne nazwy używane w Polsce: "skóry", "motywy"; ang. "themes"). Dwa podstawowe schematy: Klasyczny (Classic) i Nowoczesny (Modern) są dostępne od razu po instalacji. Możesz przełączać się między nimi dzięki opcji Widok | Zastosuj schemat (View | Apply Theme). Ponadto, możesz zainstalować nowe schematy, używając Widok | Zastosuj schemat | Pobierz nowe schematy (View | Apply Theme | Get New Themes).

Instalowanie i używanie nowych schematów zwykle jest bezproblemowe. Jednakże, jeśli zauważasz jakieś niecodzienne zachowanie (np. dziwny wygląd GUI) w schemacie uzyskanym od podmiotu trzecigo:

  1. Sprawdź, czy wbudowane schematy (Klasyczny i Nowoczesny) działają prawidłowo.
  2. Jeśli nie, to czy Klasyczny i Nowoczesny działają prawidłowo po usunięciu wszelkich dodatkowych schematów?
  3. Jeśli nie, to czy Klasyczny i Nowoczesny działają prawidłowo w nowo utworzonym profilu?

Jeśli wciąż zauważasz nienormalne zachowanie, może to być błąd programu. Przeczytaj Jak zaangażować się w tworzenie Mozilli by uzyskać informacje o testowaniu Mozilli i nadsyłaniu raportów o błędach.

PoczątekSpis treści

8.2. W jaki sposób używać różnych ikon dla poszczególnych komponentów Mozilli?

Pełen zestaw ikon dla windowsowej wersji Mozilli (ikony Giovanni/Grayrest) jest dostępny z PluginDoc; Grayrest posiada także Przewodnik po ikonach dla chcących tworzyć swoje własne ikony. Odwiedź także dział Mozilla Icons w DeskMod.

Unix/Linux nie mogą stosować różnych ikon. Mozilla aktualnie nie dostarcza menedżerowi okien informacji wystaczających do wybrania odpowiedniej ikony. Pracujemy nad zaimplementowaniem tej funkcji w kolejnym wydaniu.

PoczątekSpis treści

8.3. Jak zmienić ekran powitalny pokazywany podczas uruchamiania?

W Windows ekran powitalny (splash screen) jest obrazem mapy bitowej (format .bmp ). Aby zastosować inny obraz, zapisz go jako mozilla.bmp w tym samym folderze co mozilla.exe. Obraz ten może mieć dowolne rozmiary.

Zmiana ekranu powitalnego w Mozilli dla Macintosha i Uniksa/Linuksa aktualnie wymaga rekompilacji Mozilli z dołączonym nowym ekranem powitalnym.

PoczątekSpis treści

8.4. Netscape 4 pozwala na wyłączenie obrazków w przyciskach paska narzędziowego. A Mozilla?

Byłoby to możliwe przy użyciu innego schematu. Te wbudowane (Klasyczny i Nowoczesny) nie mają pasków narzędziowych, które byłyby czytelne bez ikon, ale jest możliwe napisanie przez podmiot trzeci schematu, który oferowałby taką funkcjonalność. Wiele tematów od podmiotów trzecich zmniejsza obszar zajmowany przez paski narzędziowe, przez używanie samych ikon.

PoczątekSpis treści

8.5. Czy można przenosić paski narzędziowe?

Aktualnie ta funkcjonalność nie jest zaimplementowana w Mozilli, jest jednakże planowana. Obecnie możesz korzystać z Widok | Pokaż/Ukryj (View | Show/Hide) by włączać i wyłączać paski, albo klikać z boku paska narzędziowego.

PoczątekSpis treści