3. Poczta i grupy dyskusyjne


3.1. Czy mogę zainstalować tylko klienta poczty, a nie całą resztę?

Tylko przeglądarka może zostać zainstalowana osobno. Kurier Poczty (Mail/News), Kompozytor Stron (Composer) i ChatZilla wymagają obecności zainstalowanej przeglądarki.

PoczątekSpis treści

3.2. Jak uczynić Mozillę domyślnym klientem poczty?

Przy pierwszym uruchomieniu Kuriera Poczty (Mail/News), powinieneś zostać zapytany, czy uczynić Mozillę Twoim domyślnym klientem poczty. Jeśli odpowiedziałeś "nie", a teraz zmieniłeś zdanie, spróbuj poniższych porad:

  • Windows, Mac: przejdź do Edycja | Preferencje | Kurier Poczty (Edit | Preferences | Mail & Newsgroups) i zaznacz opcję "Używaj Mozilli jako domyślnego klienta poczty" ("Use Mozilla Mail as the default mail application").

    Jeśli wciąż masz problemy z odnośnikami mailto: pod Windows, przejdź do Start | Ustawienia | Panel sterowania i otwórz Opcje internetowe. W zakładce ‘Programy’ wybierz ‘Mozilla 1.0 Mail’ z rozwijanej listy obok "Poczta elektroniczna E-mail:".

  • GNOME (Unix/Linux): Otwórz Centrum sterowania. Przejdź do Obsługa dokumentów | Obsługa URL. Wpisz mailto do lewego pola tekstowego i gnome-moz-remote "%s" do prawego. Następnie dodaj poniższy tekst do pliku ~/.gnome/gnome-moz-remote (utwórz go, jeśli nie istnieje):

[Mozilla]
 filename=absolutna ścieżka do katalogu Mozilli/mozilla
  • KDE 3 (Unix/Linux): Otwórz Centrum sterowania i przejdź do Sieć | Email. Jako "Ulubiony program pocztowy" podaj:

absolutna ścieżka do katalogu Mozilli/mozilla --mail

PoczątekSpis treści

3.3. Czy mogę używać innego klienta poczty z Mozillą?

Windows, Macintosh: Aby nakazać Mozilli używanie innej aplikacji pocztowej, możesz albo (a) odinstalować Mozillę i zainstalować ją ponownie w trybie "Tylko przeglądarka" (bez Kuriera Poczty), lub (b) dodać tą linię do user.js:

user_pref("network.protocol-handler.external.mailto", true);

To spowoduje otwarcie domyślnej aplikacji pocztowej, kiedy klikniesz na odnośnik typu "mailto".

GNOME, KDE (Unix/Linux): Funkcja ta jeszcze nie jest zaimplementowana, ale pracujemy nad uczynieniem uniksowej Mozilli zgodną z X Desktop Group Standard, kiedy zostanie on ukończony.

PoczątekSpis treści

3.4. Czy mogę odpalić Kuriera Poczty w panelu przeglądarki?

Podaj chrome://messenger/contents/messenger.xul w pasku adresu. Możesz ustawić to jako zakładkę, a także jako część grupowej zakłądki.

Uwaga: To nie jest oficjalnie obsługiwane. Mogą dziać się dziwne rzeczy, np., Mozilla zakończy pracę po zamknięciu panelu.

PoczątekSpis treści

3.5. Czy mogę mieć dostęp do moich kont Netscape WebMail lub Hotmail przy użyciu Kuriera Poczty Mozilli?

Nie. Netscape WebMail i Hotmail używają komercyjnych protokołów. Aby obsługiwać WebMail bezpośrednio z klienta poczty potrzebujesz Netscape 6 lub nowszego z AOL Instant Messenger; aby obsługiwać Hotmail potrzebujesz Microsoft Outlook lub Outlook Express. Istnieją także programy shareware, które pozwolą Ci na to samo.

Konto WebMail możesz obsługiwać przez stronę www pod adresem http://webmail.netscape.com/, a Hotmail pod adresem http://www.hotmail.com/. Jeśli korzystasz z Microsoft Messenger, kliknięcie na odpowiedni odnośnik otworzy Twoją domyślną przeglądarkę i zabierze Cię do skrzynki wejściowej.

PoczątekSpis treści

3.6. Czy Kurier Poczty jest narażony na działanie wirusów e-mailowych?

Kurier Poczty Mozilli nie pozwoli żadnemu wirusowi (virus) ani robakowi (worm) na automatyczne uruchomienie. Możesz bezpiecznie przeglądać otrzymane załączniki, gdyż nie ma możliwości uruchomienia wirusa. Żeby załącznik mógł spowodować jakieś szkody, musiałbyś go zapisać i uruchomić ręcznie.

JavaScript jest domyślnie wyłączony dla poczty i grup dyskusyjnych, więc wiadomość nie może uruchomić kodu skryptu przy jej czytaniu.

Jak w przypadku każdego klienta poczty, podejmij środki ostrożności przy uruchamianiu jakichkolwiek plików, które otrzymałeś pocztą elektroniczną. Odpowiednie oprogramowanie antywirusowe może wzmocnić Twoje bezpieczeństwo.

PoczątekSpis treści

3.7. Jak zaimportować wiadomości e-mail z innego programu pocztowego ?

Otwórz Kurier Poczty (Mail/News) i wybierz Narzędzia | Importuj (Tools | Import). Uruchomi się prosty kreator, który poprowadzi Cię przez cały proces importowania.

PoczątekSpis treści

3.8. Jak wyeksportować wiadomości e-mail do innego programu pocztowego lub komputera?

Pliki poczty Mozilli są zwykłymi plikami tekstowymi w formacie "mbox", które niemal każda aplikacja pocztowa potrafi użyć lub zaimportować. W wiele komercyjnych klientów poczty dostępna jest funkcja importu z Eudory, która także używa formatu "mbox", zadziała to także z plikami pocztowymi z Mozilli.

Twoje pliki pocztowe znajdują się wewnątrz Twojego profilu (przeczytaj o Profilach użytkownika), w katalogach Mail i (jeśli używasz IMAP) ImapMail. Każdy folder (Odebrane, Wysłane, etc.) jest przechowywany jako dwa pliki – jeden bez rozszerzenia (np. INBOX, który jest właściwym plikiem z pocztą (w formacie "mbox"), a jeden z rozszerzeniem .msf (np. INBOX.msf), który jest spisem zawartości głównego pliku (Mail Summary File). Nakaż innej aplikacji importowanie poczty z pliku bez rozszerzenia.

Jeśli chcesz przenieść pliki z pocztą do innego profilu Mozilii albo innej jej instalacji, po prostu przenieś pliki poczty do katalogu Mail tej innej instalacji.

PoczątekSpis treści

3.9. Czy Mozilla zawiera moduł sprawdzania pisowni?

Aktualnie trwają prace nad Modułem sprawdzania pisowni (Spellchecker). Jest to oprogramowanie w wersji beta i nie powinno się od niego oczekiwać bezawaryjnej pracy.

Testowe kompilacje są aktualnie dostępne dla Linuksa i Windows (pomoc w kwestii Macintosh a jest pożądana). Przygotuj się na błędy i zgłaszaj nowe do projektu Spellchecker . Zachęcamy do zaangażowania się w programowanie modułu sprawdzania pisowni.

Jeśli ściągnąłeś Spellchecker do testowania, upewnij się, że opcja "Sprawdzaj pisownię przed wysłaniem" ("Check spelling before sending") jest włączona w Edycja | Preferencje | Kurier Poczty | Tworzenie. (Edit | Preferences | Mail & Newsgroups | Composition). Przy pierwszym uruchomieniu modułu sprawdzającego pisownię wybierz słownik z rozwijanej listy w lewym dolnym rogu wyskakującego panelu (domyślnie jest to "Pobierz więcej", ang. "Download More").

Jeśli moduł sprawdzania pisowni nie zapisuje Twojego słownika użytkownika, dodaj tę linię do user.js:

user_pref ("spellchecker.savePDEverySession", true);

Spowoduje to utworzenie osobistego pliku słownika, persdict.dat, i zapisze zmiany do niego po każdym użyciu.

Z Mozillą mogą działać także inne aplikacje sprawdzania pisowni.

PoczątekSpis treści

3.10. Netscape ma moduł sprawdzania pisowni – dlaczego Mozilla go nie używa?

Maszyna sprawdzania pisowni zastosowana w Netscape jest produktem komercyjnym, licencjonowanym przez inną firmę i z tego powodu nie może być dołączona do projektu Mozilla.

PoczątekSpis treści

3.11. Czy w Mozilli jest moduł powiadamiania o nowej poczcie?

Mozilla dla Windows zawiera moduł powiadamiania o nowej poczcie w zasobniku systemowym podczas pracy Kuriera Poczty. Ustawienia powiadamiania można znaleźć w Edycja | Preferencje | Kurier Poczty (Edit | Preferences | Mail & Newsgroups).

PoczątekSpis treści

3.12. Czy Kurier Poczty zawiera funkcję kalendarza?

Moduł taki jest rozwijany jako Calendar project. Będzie on oparty na istniejących standardach kalendarza: iCalendar, iTIP i iMIP.

To jest wczesna wersja beta i projekt musi być ukończony. Testowe kompilacje są dostępne dla Linuksa i Windows (pomoc w kwestii Macintosha jest pożądana). Zachęcamy do zaangażowania się w projekt Kalendarza.

PoczątekSpis treści

3.13. Jak używać S/MIME, PGP lub GnuPG do wysyłania i odbierania podpisanych lub zaszyfrowanych wiadomości?

Aby używać S/MIME, otwórz Kuriera Poczty i przejdź do Edycja | Konfiguracja kont Kuriera Poczty | nazwa konta | Zabezpieczanie wiadomości (Edit | Mail & Newsgroup Account Settings | nazwa konta | Security). Możesz ustawić, których certyfikatów używać z danym kontem dla celów podpisu elektronicznego i/lub szyfrowania.

Moduły do korzystania z PGP lub GnuPG nie są jeszcze dołączone do Mozilli, ale są rozwijane jako projekt Enigmail.

PoczątekSpis treści

3.14. Jak sprawić by nazwy grup dysukusyjnych nie były skracane?

W pliku user.js, dodaj linię:

user_pref("mail.server.default.abbreviate", false);

PoczątekSpis treści

3.15. Jak czytać i wysyłać teksty zakodowane ROT13 w czytniku grup dyskusyjnych?

Narzędzie ROT13 jest rozwijane na XULPlanet.

PoczątekSpis treści