7. Profile użytkownika


7.1. Czym jest mój profil?

Twój profil jest Twoją tożsamością w Mozilli. Zawiera on Twoje zakładki, pliki poczty i grup dyskusyjnych i ustawienia kont, zachowane hasła, książkę adresową, certyfikaty bezpieczeństwa i preferencje. Użytkownicy mogą mieć na jednym komputerze swe własne profile.

Jeśli istnieje wiele profili, Mozilla uruchomi się wraz z Menedżerem Profili, który wyświetli listę dostępnych tożsamości.

Jeśli nie ma ustawionych profili, Mozilla automatycznie utworzy pojedynczy profil domyślny (zwany "default") i uruchomi się bez Menedżera Profili.

PoczątekSpis treści

7.2. W jaki sposób ustawić wiele profili?
  • Windows: Jeśli zainstalowałeś Mozillę przy użyciu instalatora Mozilli, przejdź do Start | Programy | Mozilla | Menedżer Profili (Profile Manager). Jeśli nie, z linii poleceń (w Start | Uruchom wpisz command albo cmd ), przejdź do katalogu z Mozillą i wprowadź polecenie: mozilla -profilemanager .

  • Unix/Linux: Otwórz linię poleceń shella, przejdź do katalogu (cd) z programem Mozilli i wprowadź polecenie mozilla -profilemanager .

  • MacOS 8/9, MacOS X CFM build: Dwukliknij ikonę Mozilla Profile Manager.

  • MacOS X Mach-O build: Otwórz Terminal, zmień katalog (cd) na zawierający plik Mozilla.app (zestaw aplikacji Mozilli) i wprowadź:

Mozilla.app/Contents/MacOS/mozilla -profilemanager

Jeśli miałeś poprzedni profil i nie jest on wyświetlony, to albo jest on uszkodzony, albo nie jest już rozpoznawany przez Mozillę.

PoczątekSpis treści

7.3. Gdzie jest przechowywany mój profil?

Spis miejsc przechowywania profili dla każdego systemu operacyjnego można znaleźć w dokumencie Mozilla 1.0 Release Notes.

PoczątekSpis treści

7.4. Jak przenieść mój profil z Netscape 4.x do Mozilli?

Menedżer Profili powinien wykryć i zaimportować profil z Netscape 4.5 lub późniejszej automatycznie podczas instalacji, pominięte zostają jednak książka adresowa i certyfikaty bezpieczeństwa.

Możesz zaimportować swoje zakładki przez Zakładki | Porządkuj zakładki | Narzędzia | Importuj (Bookmarks | Manage Bookmarks | Tools | Import). Ponieważ plik zakładek jest zwykłym plikiem HTML, może być w łatwy sposób edytowany ręcznie.

Aby przenieść swoją książkę adresową, wyeksportuj ją z Netscape 4.x jako tekst (.ldif) i zaimportuj do Mozilli jako LDIF.

Twoje pliki poczty (pliki bez rozszerzeń) mogą zostać skopiowane bezpośrednio z Twojego profilu Netscape do katalogu Mail w Twoim profilu Mozilli.

PoczątekSpis treści

7.5. W jaki sposób uratować moje dane z uszkodzonego profilu?
  1. Znajdź stary profil na swoim dysku twardym. Zanotuj nazwę folderu zawierającego ten stary profil.

  2. Uruchom Menedżera Profili i utwórz nowy profil. Zamknij Mozillę (Szybkie Uruchamianie/Quick Launch również).

  3. Przejdź do katalogu profili. Skopiuj (a nie przenieś) wszystkie pliki z katalogu starego profilu do katalogu nowego profilu, pozwalając na nadpisanie istniejących plików nowego profilu.

  4. Jeśli chcesz skopiować swoje zapisane dane formularzy i hasła, zapisz jakieś losowe dane formularzy i haseł w nowym profilu, a następnie w katalogu nowego profilu znajdź dwa numerowane pliki z rozszerzeniami *.w i *.s. Teraz znajdź pliki z takimi samymi rozszerzeniami w katalogu starego profilu, zrób ich kopie i zmień nazwy tak, aby numery zgadzały się z tymi w nowym profilu. Skopiuj je do nowego profilu.

  5. Uruchom ponownie Menedżera Profili. Wybierz nazwę nowego profilu i kliknij "start". Zawartość Twojego starego profilu powinna teraz być z powodzeniem przeniesiona do nowego profilu.

  6. Sprawdź, czy Twoje zakładki, ustawienia menedżera haseł, kont poczty i grup dyskusyjnych itd. zostały przywrócone prawidłowo. W razie potrzeby popraw ewentualne problemy ręcznie, odtwarzając dane z plików z katalogu ze starym profilem. Strona Holgera Metzgera Porady dla Netscape 6/7 zawiera listę wszystkich plików profilu.

PoczątekSpis treści

7.6. Czy mogę dzielić profil z moją kopią Netscape 6.x albo z poprzednią wersją Mozilli?

Nie współdziel profili z Netscape 6. Dzielenie profili między różnymi wersjami Mozilli może prowadzić do uszkodzenia profili – dotyczy to także współdzielenia profilu z przeglądarką Netscape opartą na innej wersji Mozilli.

Netscape 6.1 jest oparta na Mozilli 0.9.2, a Netscape 6.2.x jest oparta na Mozilli 0.9.4. Netscape 7.0 jest oparta na Mozilla 1.0, ale współdzielenie jej profilu z Mozillą 1.0 nie jest zalecane.

Uwaga: nawet jeśli odinstalujesz poprzednią kopię Mozilli albo Netscape 6, stary profil wciąż będzie na miejscu, dopóki nie usuniesz jego katalogu. Pamiętaj o utworzeniu nowego profilu przy instalacji nowej wersji Mozilli.

PoczątekSpis treści

7.7. Czy Mozilla obsługuje profile zdalne?

Mozilla jeszcze nie obsługuje profili zdalnych. Funkcja ta jest aktualnie w fazie rozwijania.

PoczątekSpis treści