Ogólnie o MozilliCzym jest pakiet Mozilla?

Pakiet oprogramowania Mozilla jest złożonym zbiorem klienckiego oprogramowania internetowego, integrującego:

Pakiet ten został zaprojektowany by spójnie pracować w wielu systemach operacyjnych, co jest znaczącą zaletą dla wszystkich, którzy pracują w heterogenicznych środowiskach oprogramowania i sprzętu. Obsługiwane platformy to między innymi: Win32 (Windows 9x, ME, NT, 2000 i XP), MacOS (8.5, 8.6, 9.x i OS X), Linux, BSD/OS, FreeBSD, HPUX, Caldera OpenUNIX8 i Unixware 7.1.1, OpenVMS, OS/2, Solaris, i Tru64 Unix.

Kod źródłowy jest otwarty, co daje użytkownikom szeroki zakres praw i możliwości, niedostępny użytkownikom komercyjnego oprogramowania.

Kto może używać pakietu Mozilla?

Pakiet docelowo jest skierowany do użytku przez dystrybutorów, ale każdy ma prawo używać pakietu aplikacji Mozilla w swoich produkat na warunkach licencji MPL i NPL (Publicznej Licencji Mozilli i Publicznej Licencji Netscape).

Mozilla jest dowolnie redystrybutowalna w zmodyfikowanej lub niezmodyfikowanej postaci, podmioty trzecie powinny przemianować i przepakować pakiet do spełnienia ich celów. Te podmioty trzecie mogą także zdecydować się na dostarczenie dodatkowej dokumentacji i/lub wsparcia, by spełnić potrzeby swoich klientów.

Ponadto, użytkownicy końcowi chcący korzystać ze stron www, poczty, grup dyskusyjnych i chatu, mogą także ściągnąć pakiet bezpośrednio z mozilla.org. Nasze ostatnie wydania "milestone" zostały ściągnięte 300 000 - 400 000 razy każde, więc duża liczba ludzi wybiera wydania Mozilli opublikowane przez mozilla.org.

Jednakże, wydania z mozilla.org są skierowane do dystrybutorów i programistów. Mozilla.org nie planuje wchodzić na szeroki rynek ogólny, jak i nie jest w stanie dostarczyć szerszego wsparcia użytkownikowi końcowemu; wsparcie jest ograniczone do kilku samowspierających się grup dyskusyjnych użytkowników końcowych.

Mamy nadzieję, że większość użytkowników otrzyma Mozillę od podmiotu trzeciego takiego jak Netscape, Red Hat, IBM czy Beonex jako część darmowej lub płatnej redystrybucji. Inne aplikacje oparte na technologii Mozilli są także w fazie rozwoju.

Czym jest toolkit Mozilli?

Toolkit Mozilli łączy zbiór komponentów (takich jak maszyna renderująca Gecko, maszyna JavaScriptu, biblioteki sieciowe i warstwa przenośności) i narzędziami programistycznymi (debuger JavaScript, inspektor DOM, itp) z wygodnymi środkami do programowania ich z wykorzystaniem technologii takich jak XML, CSS i ECMAScript (JavaScript).

Dzięki temu pojedynczemu szkieletowi możliwe jest tworzenie aplikacji od poziomu trywialnego (np. strony www) do równie wysoko zaawansowanych jak aplikacje przeglądarki, obsługi poczty i chatu pakietu Mozilla.

Jakie inne produkty mogą być zbudowane na bazie kodu Mozilli?

Na uboczu projektu Mozilla, OEMs (producenci wyposażenia, Original Equipment Manufacturers) połączyli i zmodyfikowali części modułowego kodu podstawowego kodu Mozilli, by oferować szeroki zakres produktów. Niektóre z nich są przeglądarkami www, tak jak Galeon czy Chimera (oparta o Gecko przeglądarka dla systemu Mac OS X).

Maszyna renderująca Mozilli (znana jako Gecko) bywa osadzana w innych aplikacjach, dzięki czemu mogą one wyświetlać HTML. Wśród przykładów warto wymienić Dot.Station Intela i urządzenia typu set-top box firmy Worldgate.

Inne produkty używają komponentów takich jak ECMAScript (JavaScript) i możliwości kryptograficznych Mozilli dla opracowania produktów, które z przeglądaniem www mają niewiele wspólnego. Na przykład ActiveState używa technologii Mozilla by tworzyć zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) Komodo, podczas gdy OEone stosuje technologie Mozilli w tworzeniu domowego środowiska operacyjnego.

Istnieje ponad 90 projektów wykorzystujących technologię Mozilli. Miejscem, gdzie można je znaleźć jest www.mozdev.org.

Podstawowy kod Mozilli stanowi oprogramowanie o otwartym źródle, co oznacza, że można go wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać bez opłat. Warunki licencji kodu źródłowego zostały opracowane z wielką dbałością o szczegóły, aby pozwolić innym na łączenie kodu Mozilli także z kodem komercyjnym i tworzenie komercyjnych produktów, za które pobierane są opłaty. Rzecz jasna, można także używać Mozilli do tworzenia niekomercyjnego oprogramowania.

Czym jest Mozilla 1.0?

Mozilla 1.0 jest pierwszym głównym wydaniem:

Mozilla 1.0 wyznacza także poziom stabilności i dojrzałości API. Skutkiem wielkiego wysiłkiem włożonym w Mozillę 1.0 jest identyfikacja i finalizacja zestawów API (interfejsów programowania aplikacji, ang. application programming interfaces), które dostarczają stabilnej podstawy dla tych, którzy używają Mozilli do budowania dodatkowych aplikacji i tworzenia nowych możliwości.

Wybrana grupa API została oznaczona jako “@FROZEN” - “zamrożone”. Mozilla.org zamierza zapewniać zgodność API z tym zestawem do czasu opublikowania Mozilli 2.0. Spis API, które zostały zamrożone przy wydaniu Mozilli 1.0 jest także dostępny.

Mozilla 1.0 stanowi także pierwszy punkt, od którego mozilla.org będzie tworzyć zarówno stabilną jak i rozwojową gałąź kodu źródłowego..

Znaczące innowacje pojawią się w gałęzi rozwojowej, pozwalając gałęzi stabilnej na wzmacnianie stabilności i wydajności. W ten sposób firmy i ludzie tworzący produkty bazujące na kodzie źródłowym Mozilli będą miały dostęp do stałej gałęzi stabilnej i nie będą musiały zajmować się codziennymi lub cotygodniowymi zmianami w gałęzi rozwojowej.

Jakie są zalety oprogramowania o otwartym źródle?

Kod źródłowy oprogramowania o otwartym źródle (open source software) jest dostępny za darmo, bez jakichkolwiek opłat, dla dowolnych celów. Ma to wiele zalet:

Rozwojowe i technologiczne zalety oprogramowania o otwartym źródle zostały szeroko omówione w The Cathedral and the Bazaar. Oprogramowanie o otwartym źródle oferuje także wiele zalet odbiorcom.

Na przykład, często w oprogramowaniu znajdują się błędy, których producent nnie uważa za szczególnie ważne, ale są one ogromnie ważne dla odbiorcy. Używając oprogramowaniu o otwartym źródle, nie jest on ograniczony do wywierania nacisku na producenta czy na płacenie producentowi za poprawki. Odbiorcy mają prawo poprawić błędy samodzielnie.

Jeśli odbiorca nie ma doświadczenia, albo woli nie pracować z danym oprogramowaniem o otwartym źródle, może przedyskutować kwestię poprawy błędów z innymi – a nie tylko oryginalnym producentem.

Decyzje o końcu projektu są także ważne, ponieważ użytkownicy i dystrybutorzy często czują się źle potraktowani, gdy producent decyduje się skończyć wspieranie danego produktu, co może zmusić odbiorców do aktualizacji lub zmiany oprogramowania wbrew ich woli.

W przypadku oprogramowania o otwartym źródle, nikt nie może wymusić końca produktu. Ludzie mogą przestać pracować nad projektem, ale inni mogą zdecydować się na przejęcie ich roli i dalsze tworzenie kodu. Użytkownicy i dystrybutorzy mają więc do dyspozycji możliwości niedostępne w przypadku oprogramowania komercyjnego: mogą wybrać zmianę produktu na inny, jeśli uważają to za najlepsze rozwiązanie – ale mogą także wybrać kontynuowanie pracy nad oprogramowaniem lub wspomóc innych w tej pracy.

To samo dotyczy sytuacji, gdy rozwój projektu kieruje się w stronę niezgodną z potrzebami użytkownika lub dystrybutora: odbiorca może wówczas wybrać między wymianą produktu na inny a samodzielnym rozwojem aplikacji (albo wspomóc innych w tej pracy).

Jedną z konsekwencji tej drogi tworzenia i rozwoju oprogramowania jest powstanie rozproszonej grupy eksperckiej i przywódczej. W przypadku oprogramowania komercyjnego, grupa ekspercka zwykle ograniczana jest do pracowników producenta, ale w przypadku projektu o otwartym źródle każdy, kto posiada odpowiednie zdolności i ma w tym swój cel, może dołączyć do tych grup.

Firmy używające kodu Mozilla w swoich własnych produktach mogą rozwijać własne doświadczenie na wielu poziomach. Mogą zdecydować się na skupieniu swej uwagi na wyspecjalizowanej funkcjonalności o unikalnym znaczeniu dla ich produktu, lub rozwijać swe doświadczenie związane z głównymi komponentami Mozilli. Za doświadczeniem i poświęceniem przychodzi przywództwo, a z przywództwem większy wpływ na przyszły rozwój oprogramowania.